U jezgrima koštice šljive i kajsije nalazi se vitamin B17. U molekulu vitamina B17 nalaze se dve jedinice šećera (jedna cijanida i jedna benzadelhida), koji se u ljudskom organizmu oslobađaju samo na mestu gde se nalazi maligna ćelija. Maligna ćelija treba šećer neophodan za rast i održavanje. Maligna ćelija je bogata enzimom betaglikozidazom koji u spoju sa cijanidom i benzadelhidom iz jezgra, stvara vrlo otrovno jedinjenje hidrocijanid (HCN). Tako se ćelija raka truje i uništava. Enzim betaglikozidazom se u ostalim, zdravim ćelijama tela nalazi u izuzetno malim količinama, pa praktično ne dolazi do trovanja zdravih ćelija organizma.

Koštice šljive i kajsije

UKRATKO

Rak voli šećer, a cijanid u JEZGRU koštice šljive je okružen šećerom. Rak jede šećer i truje se cijanidom. Zato je jako važno da se konzumiranjem jezgri, ćelije raka navedu da jedu samo šećer sa cijanidom.

Unošenje svakog drugog šećera u organizam za vreme lečenja treba eliminisati!

Optimalna dnevna količina

Prvo izmerite sopstvenu telesnu težinu, potom je podelite sa 2,5 i tako dobijete dnevnu potrebu organizma za jezgrima. Prosečna dnevna količina je oko 30 (trideset) jezgara.

Svako jezgro koštice šljive dobro sažvakati a potom progutati.
Sve gore navedeno je i preporuka za preventivnu zaštitu zdravih osoba.

Autor uputstva: dr Slavko Radosavljević

Gde mogu da kupim artikle koje proizvodi Plemić Komerc?
Pogledajte ovde