Opšte su poznate blagodeti jezgra kajsijine koštice. U jezgrima koštice kajsije nalazi se vitamin B17. U samom molekulu vitamina B17 nalaze se dve jedinice šećera (jedna cijanida i jedna benzadelhida), koji se u ljudskom organizmu oslobađaju samo na mestu gde se nalazi maligna ćelija. Malignoj ćeliji je neophodan šećer kako bi rasla i održavala se. Maligna ćelija je bogata enzimom betaglikozidazom koji u spoju sa cijanidom i benzadelhidom iz jezgra, stvara vrlo otrovno jedinjenje hidrocijanid (HCN). Na taj način se ćelije raka uništavaju. Enzim betaglikozidazom se u ostalim, zdravim ćelijama nalazi u izuzetno malim količinama, pa praktično dolazi do trovanja zdravih ćelija organizma.

UKRATKO: Ćelije raka se hrane šećerom, a cijanid u jezgru koštice je okružen šećerom. Time se ćelije raka truju cijanidom. Zato je jako važno da se konzumiranjem jezgra koštice, ćelije raka navedu da jedu samo šećer sa cijanidom. Unošenje svakog drugog šećera u organizam za vreme lečenja treba eliminisati!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Prvo izmerite sopstvenu telesnu težinu, potom je podelite sa 2,5 i tako ćete dobiti dnevnu potrebu organizma za jezgrima. Prosečna dnevna količina je oko 30 (trideset) jezgara. Svako jezgro koštice kajsije dobro sažvakati, a potom progutati.
Sve gore navedeno je i preporuka za preventivnu zaštitu zdravih osoba.

Autor uputstva: dr Slavko Radosavljević

Jedinica mere: kom

Transportno pakovanje: 10kom=5kg

Gde mogu da kupim artikle koje proizvodi Plemić Komerc?
Pogledajte ovde